Uchwała Nr XV/99/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

      Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ‘Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Gminy Godkowo.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2008, ostatnia aktualizacja: 04.01.2008, odsłon: 937


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085473
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości