Uchwała Nr XLVII/398/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
 
       Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
          § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2022 r. spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.
 
          § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi zawarte porozumienie.
 
          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.05.2022, ostatnia aktualizacja: 09.05.2022, odsłon: 102


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788717
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości