Uchwała Nr XLV/263/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2013r.
 
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda.
 
      Na podstawie § 90 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm-Mazur. z 2013r. poz. 2417 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIII/249/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 07 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 18.11.2013r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.11.2013, ostatnia aktualizacja: 18.11.2013, odsłon: 809


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11721957
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości