Uchwała Nr XLII/335/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2017 rok
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2017 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2017 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2018, ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, odsłon: 822


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070440
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości