Uchwała Nr XLI/327/2018
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 21 maja 2018 r.
 
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
     Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się od dnia 1 września 2018 r. plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostróda:
 
  1) Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach; ul. Spacerowa 8; 14-133 Stare Jabłonki;
 
  2) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie; Pietrzwałd Nr 20 b; 14-100 Ostróda;
 
  3) Przedszkole w Samborowie wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie; ul. Szkolna 8; 14-100 Ostróda;
 
  4) Przedszkole Samorządowe w Tyrowie wchodzące w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie; Tyrowo Nr 41; 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Ustala się od dnia 1 września 2018 r. plan sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda:
 
  1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie; Brzydowo Nr 27; 14-100 Ostróda;
 
  2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Idzbarku; Idzbark Nr 30; 14-100 Ostróda;
 
  3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie; Lipowo Nr 16; 14-100 Ostróda;
 
  4) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szyldaku; ul. Szkolna 12; 14-106 Szyldak;
 
  5) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierzewie; Zwierzewo Nr 36;14-100 Ostróda.
 
     § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.05.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.05.2018, ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, odsłon: 639


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527086
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości