Uchwała Nr XIX/131/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 199 1r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ w związku z § 1 ust. 2 Statutu Gimnazjum w Ostródzie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Gimnazjum w Ostródzie imię Księdza Jana Twardowskiego.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2008, ostatnia aktualizacja: 30.04.2008, odsłon: 1 246


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229567
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości