Uchwała Nr XIV/76/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 28 listopada 2003r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Klonowo i Wygoda

 

      Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Klonowo i § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wygoda, (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003r., Nr 165, poz. 2004), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Zarządza się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Klonowo oraz wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wygoda.

 

      § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 1 032


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802990
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości