Uchwała Nr XIII/67/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 31 października 2003r.

 

w sprawie wyboru ławników

 

 

      Na podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W wyniku tajnego głosowania na ławników na kadencję 2004 – 2007 wybrani zostali:

 

      I. do Sądu Rejonowego w Ostródzie:

 

      1. Dąbrowska Grażyna

 

      2. Duda Hanna Ewa

 

      3. Enc Janina

 

      4. Florczyk Danuta Władysława

 

      5. Jachimczyk Stanisława

 

      6. Jara Irena Zofia

 

      7. Klonowska Wiesława

 

      8. Konkiel Maria

 

      9. Królikowski Roman

 

      10. Maczollek Zdzisława

 

      11. Nieznańska Sylwia

 

      12. Pietrasiak Marian

 

      13. Stachowicz Jerzy

 

 

      II. do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłoszeni przez związki zawodowe:

 

      1. Fleszar Zygmunt

 

      2. Kołpacka-Fleszar Halina

 

      3. Pasiecznik Anna

 

      4. Pawlak Helena

     

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 1 107


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802958
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości