Uchwała Nr X/70/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2015r.
 
w sprawie przystąpienie Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki w charakterze członka zwyczajnego
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 19, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 - 3 ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Rada Gminy Ostróda wyraża wolę przystąpienia Gminy Ostróda do Lokalnej Grupy Działania (LGD) o nazwie Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibę w Łukcie, ul. Mazurska 30, w charakterze członka zwyczajnego.
 
     § 2. Treść statutu Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 02.10.2015r.
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.10.2015, ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, odsłon: 904


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541224
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości