Uchwała Nr VIII/58/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015r.
 
uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec
 
     Na podstawie § 90 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm-Mazur. z 2013r. poz. 2417 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/43/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.06.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2015, ostatnia aktualizacja: 23.06.2015, odsłon: 549


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11958016
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości