Uchwała Nr VIII/56/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I i II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych.

 

      Na podstawie art. 27 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz §5 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9lipca 1990 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. z 1990 r. Nr 57, poz. 336) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję dyscyplinarną I instancji dla mianowanych pracowników samorządowych. Skład Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Powołuje się Komisję dyscyplinarną II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych. Skład Komisji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/56/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007r.

 

Komisja Dyscyplinarna I instancji dla mianowanych pracowników samorządowych:

 

1/ Andrzej Pęziński

 

2/ Maria Andrychowska

 

3/ Jan Brzozowski

 

4/ Maria Kubaszczyk

 

5/ Janina Roman

 

6/ Danuta Kucharczuk

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/56/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007r.

 

Komisja Dyscyplinarna II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych:

 

1/ Roman Nowakowski

 

2/Andrzej Suchodolski

 

3/ Jan Żeberek

 

4/ Jerzy Skolmowski

 

5/ Lila Grażyna Brzózka

 

6/ Tomasz Klimecki

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 1 047


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100294
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości