Uchwała Nr VIII/55/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały.

 

      Na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda (Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2002 r., Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/137/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 981


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085595
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości