Uchwała Nr VIII/49/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 22.06.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2015, ostatnia aktualizacja: 22.06.2015, odsłon: 523


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957969
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości