Uchwała Nr VII/42/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
   Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
   § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2015 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.
 
   § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi  zawarte porozumienie.
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Data przekazania do publikacji: 05.05.2015r.
Osoba przekazująca:Krzysztof Ruczyński
 
 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2015, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 557


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931485
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości