Uchwała Nr VII/42/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnia 2007r.

 

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Szesnastka”

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala co następuje:

 

      §1. Gmina Ostróda wyraża wolę utworzenia wraz z innymi podmiotami Stowarzyszenia „Szesnastka” z siedzibą w Olsztynie.

 

      § 2. Na przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu „Szesnastka” wyznacza się Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.05.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2007, odsłon: 975


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100277
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości