Uchwała Nr VI/35/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2007r.

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Ostróda i Sekretarza Gminy Ostróda o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego.

 

      Na podstawie art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Postanawia się powiadomić Panią Marię Jadwigę Andrychowską - Skarbnika Gminy Ostróda i Pana Andrzeja Pęzińskiego - Sekretarza Gminy Ostróda o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Ostróda oświadczenia dotyczącego pracy lub służby

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

 

      § 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do zredagowania i dostarczenia stosownych pism osobom o których mowa w § 1 oraz o przyjęcie oświadczeń lustracyjnych i nadanie im dalszego biegu.

 

      § 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego poinformowania Rady Gminy o podjętych działaniach a zwłaszcza o niezłożeniu oświadczenia w ustawowo określonym terminie.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.03.2007, ostatnia aktualizacja: 19.04.2007, odsłon: 883


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100355
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości