Uchwała Nr LVIII/374/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2014 roku
 
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za szczególne zasługi oraz wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności, nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Ostróda Panu Edmundowi Janowi Kajetankowi.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 19.11.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2014, ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, odsłon: 911


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070872
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości