Uchwała Nr LVII/362/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 października 2014r.
 
 
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda
 
 
   Na podstawie § 39. Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. –Maz. z 2013r. poz. 2417 z póź. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 
     § 1. Powołuje się Komisję doraźną Rady Gminy celem zaopiniowania wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, w następującym składzie:
 
1. Łukasz Wolf
2. Janusz Sadowski
3. Dominik Serafin
4. Lila Brzózka
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 12.11.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.11.2014, ostatnia aktualizacja: 12.11.2014, odsłon: 952


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070372
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości