Uchwała Nr LVII/228/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

 

 

      Na podstawie art. 18, ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / w związku z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. / RADA GMINY Ostróda u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Opiniuje się pozytywnie Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich w części zapisów dotyczących gminy Ostróda.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

 

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.07.2006, ostatnia aktualizacja: 12.07.2006, odsłon: 912


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100935
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości