Uchwała Nr LIII /327/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 czerwca 2014r.
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu za 2013 rok.
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 24.06.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2014, ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563554
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości