Uchwała Nr LII/257/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lipca 2010r.

 

w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Durągu

 

 

 Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.

z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ w związku z § 1 ust. 7 Statutu Gimnazjum

w Durągu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Gimnazjum w Durągu imię Żołnierza Polskiego.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 02.08.2010, ostatnia aktualizacja: 02.08.2010, odsłon: 913


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834416
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości