Uchwała Nr LI/317/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
     Na podstawie art. 8 ust.2 i art 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2014 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.
 
     § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Gminą Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.04.2014r.
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622497
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości