Uchwała Nr LI/316/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granic ich obwodów.
 
Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz.1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 290 ) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 ),  Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granice ich obwodów:
1)Szkoła Podstawowa w Brzydowie, kl. I-VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Brzydowo, Durąg, Dziadyk, Jankowiec, Kraplewo, Lichtajny, Ornowo, Pancerzyn, Pobórze, Prusowo, Rudno, Smykowo.
 
2)Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, kl. I -VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Smykówko.
 
3)Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, kl. I-VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Bednarki, Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Miejska Wola, Naprom, Pietrzwałd, Ryn, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś,Zajączki.
 
4)Szkoła Podstawowa w Samborowie, kl. I-VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Czyżówka, Gierłoż, Nowa Gierłoż, Samborowo, Samborówko, Turznica, Wirwajdy, Zabłocie.
 
5)Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach, kl. I-III
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Buńki, Gąski, Jabłonka, Kątno, Stare Jabłonki, Zawady Małe, Żurejny.
 
6)Szkoła Podstawowa w Szyldaku, kl. I-VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Grabin, Grabinek, Górka, Idzbark, Lipowiec, Młyn Idzbarski, Ostrowin, Szyldak, Worniny, Wólka Lichtajńska, Wyżnice.
 
7)Szkoła Podstawowa w Tyrowie, kl. I-VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Cibory, Czarny Róg, Czerwona Karczma, Kajkowo, Lesiak Ostródzki, Morliny, Nastajki, Przylądek, Ryńskie, Szafranki, Tyrowo, Wałdowo.
 
8)Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, kl. I-VI
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Lubajny, Międzylesie, Nowe Siedlisko, Ruś Mała, Warlity Wielkie, Zwierzewo oraz dzieci kl. IV-VI z miejscowości: Buńki, Gąski, Jabłonka, Kątno,Stare Jabłonki, Zawady Małe, Żurejny.
 
§ 2. Ustala się plan sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granice ich obwodów:
 
1)Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Brzydowo, Durąg, Dziadyk, Grabin, Grabinek, Kraplewo, Lichtajny, Ornowo, Ostrowin, Pancerzyn, Prusowo, Szyldak, Wyżnice.
 
2)Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Bałcyny, Gruda, Jankowiec, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Pobórze, Podlesie, Reszki, Rudno, Smykowo, Smykówko.
 
3)Gimnazjum w Pietrzwałdzie
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Bednarki, Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Miejska Wola, Naprom, Pietrzwałd, Ryn, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki.
 
4)Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Buńki, Cibory, Czarny Róg, Czerwona Karczma, Gąski, Górka, Idzbark, Jabłonka, Kajkowo, Kątno, Lesiak Ostródzki, Lipowiec, Lubajny, Międzylesie, Młyn Idzbarski, Nowe Siedlisko, Przylądek, Ruś Mała, Stare Jabłonki, Szafranki, Wałdowo, Warlity Wielkie, Worniny, Wólka Lichtajńska, Zawady Małe, Zwierzewo, Żurejny.
 
5)Gimnazjum w Samborowie
do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Czyżówka, Gierłoż, Morliny, Nastajki, Nowa Gierłoż, Ryńskie, Samborowo, Samborówko, Tyrowo, Turznica, Wirwajdy, Zabłocie.
 
§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granice ich obwodów.
 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.04.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, odsłon: 881


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563581
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości