Uchwała Nr L/409/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24 czerwca 2022 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2022, ostatnia aktualizacja: 28.06.2022, odsłon: 84


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786528
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości