Uchwała Nr L/408/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24 czerwca 2022 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania  
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Ostróda za rok 2021, Rada Gminy Ostróda udziela Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
 
   §  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2022, ostatnia aktualizacja: 28.06.2022, odsłon: 97


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788551
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości