Uchwała Nr L/311/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2014
 
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014r.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 12/132/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2014 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad uczestnictwa gmin i sołectw w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego pod nazwą Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Do programu zgłasza się następujące sołectwa: Giętlewo i Kątno.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 01.04.2014r.
Osoba przekazująca: Marta Podgórska

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2014, ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622459
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości