Uchwała Nr L/309/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Na podstawie art. 2 ust.1-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. Poz. 301), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.04.2014, ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, odsłon: 853


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070580
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości