Uchwała Nr L/307/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 marca 2014r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 

      Na podstawie § 90 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. z 2013r. poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

   § 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/300/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.04.2014, ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, odsłon: 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622628
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości