Uchwała Nr L/245//10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

      Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2010r. spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.

 

      § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarzy z okresu II wojny światowej w Zawada Małych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,

a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2010, ostatnia aktualizacja: 04.05.2010, odsłon: 962


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085689
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości