Uchwała Nr L/244/2010

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy

 

       Na podstawie § 168 ust 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

      § 1. Powołuje się Komisję doraźną Rady Gminy celem zaopiniowania wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa., w następującym składzie:

 

      1. Roman Nowakowski

 

      2. Lila Brzózka

 

      3. Ryszarda Sadowska

 

      4. Andrzej Wiczkowski

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2010, ostatnia aktualizacja: 04.05.2010, odsłon: 1 161


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830338
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości