Uchwała Nr IV/22/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. W uchwale Nr XXXII/166/93 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 11 marca 1993 r. w sprawie zawiązania spółki - Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/173/93 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 kwietnia 1993 r., uchwałą Nr VI/60/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 grudnia 1998 r., uchwałą Nr III/14/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 grudnia 2002 r., uchwałą Nr II/9/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz uchwałą Nr II/8/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010 r.
 
- § 3 otrzymuje brzmienie:
 
„ § 3. Do reprezentowania udziałów Gminy Ostróda w kapitale akcyjnym Agencji upoważnia się:
  1. Romana Nowakowskiego;
  2. Łukasza Wolfa .”
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2015, ostatnia aktualizacja: 05.01.2015, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058037
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości