Uchwała Nr IV/21/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 
   Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 6 ust. 2 Statutu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z dnia 13 listopada 1997r. Nr 31, poz. 440 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
   §1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko -Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wyznacza się Stanisława Gorczycę.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2015, ostatnia aktualizacja: 05.01.2015, odsłon: 969


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563428
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości