Uchwała Nr IV/20/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”
 
     Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 4 pkt 12 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 1267 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
   § 1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” wyznacza się Barbarę Stabińską .
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2015, ostatnia aktualizacja: 05.01.2015, odsłon: 880


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607922
odsłon strony

Aktualnie mamy
80 gości