Uchwała Nr III/15/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Jerzemu Fijasowi miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:
 
  1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.500,00 zł;
 
  2) dodatek funkcyjny w kwocie - 2.000,00 zł;
 
  3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj.
    w kwocie - 1.100,00 zł;
 
  4) dodatek specjalny w wysokości 39% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 2.925,00 zł.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia
2014 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.12.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 23.12.2014, ostatnia aktualizacja: 23.12.2014, odsłon: 1 066


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526940
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości