Uchwała Nr III/ 11/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 19 grudnia 2006r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

 

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 6 ust. 2 Statutu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Iławskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z dnia 13 listopada 1997r. Nr 31, poz. 440 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      §1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko -Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wyznacza się Pana Andrzeja Suchodolskiego

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 950


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544581
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości