Uchwała Nr II/8/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”
 
    Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 4 pkt 12 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 1267 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” wyznacza się Barbarę Stabińską.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 03.12.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.12.2018, ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, odsłon: 555


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070946
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości