Uchwała Nr II/8/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2010r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

 

     § 1. W uchwale Nr XXXII/166/93 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 11 marca 1993r. w sprawie zawiązania spółki - Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/173/93 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 kwietnia 1993r. oraz Uchwałą Nr VI/60/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 grudnia 1998r. oraz uchwałą Nr III/14/02 z dnia 17 grudnia 2002r. i Uchwałą Nr II/9/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r.

 

- paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 3. 1. Magdalena Monika Muraszko„.

 

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 992


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541050
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości