Uchwała Nr II/7/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

 

 Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 6 ust. 2 Statutu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Iławskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z dnia 13 listopada 1997r. Nr 31, poz. 440 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko -Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wyznacza się Pana Józefa Wiśniewskiego.

    

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 978


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541020
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości