Uchwała Nr II/5/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 6 grudnia 2010r.

 

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.

 

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 19 listopada 2002r. Nr 149, poz. 2046)- Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

     § 1.1.Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji problemowych Rady Gminy, których zakres działania i kompetencji określa § 48 Statutu Gminy w Ostródzie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 149, poz. 2046):

 

     1/ Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich:

1.       Bartnicki Andrzej

2.       Lewandowska Anna

3.       Muraszko Magdalena Monika

4.       Nowicki Łukasz

5.       Serafin Dominik

6.       Wolf Łukasz

 

     2/ Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1.       Bartnicki Andrzej

2.       Klimecki Tomasz

3.       Muraszko Magdalena Monika

4.       Serafin Dominik

5.       Stabińska Barbara

6.       Stankiewicz Zofia

7.       Żeberek Jan

 

     3/ Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

1.       Brzózka Lila

2.       Sadowski Janusz

3.       Stankiewicz Zofia

4.       Szostek Marek

5.       Wiczkowski Andrzej

6.       Wiśniewski Józef

 

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 1 021


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541317
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości