Uchwała Nr I/6/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, których przedmiot działania określa § 38 Statutu Gminy Ostróda:
 
    1) Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich:
  1. Lewandowska Anna,
  2. Nowicki Łukasz,
  3. Sadowski Janusz,
  4. Serafin Dominik,
  5. Wolf Łukasz.
 
    2) Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
  1. Bartnicki Andrzej,
  2. Muraszko Leszek,
  3. Sadowski Dawid,
  4. Serafin Dominik,
  5. Wiśniewski Józef.
 
    3) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
  1. Bartnicki Andrzej,
  2. Czossek Wioletta,
  3. Klimecki Tomasz,
  4. Pawszyk Jarosław,
  5. Stabińska Barbara,
  6. Szostek Marek.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 630


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541103
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości