Uchwała Nr I/5/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, których przedmiot działania określa § 38 Statutu Gminy Ostróda:
 
     1/ Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich:
 
 1. Bartnicki Andrzej
 2. Lewandowska Anna
 3. Nowakowski Roman
 4. Nowicki Łukasz
 5. Wiśniewski Józef
 6. Wolf Łukasz
 7. Woźny Mieczysław
 
     2/ Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 
 1. Bartnicki Andrzej
 2. Korpusik Stanisław
 3. Nowakowski Roman
 4. Pawszyk Jarosław
 5. Stabińska Barbara
 6. Woźny Mieczysław
 
     3/ Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
 
 1. Bojar Witold
 2. Brzózka Lila
 3. Klimecki Tomasz
 4. Sadowski Janusz
 5. Stabińska Barbara
 6. Szostek Marek
 
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 03.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2014, ostatnia aktualizacja: 04.12.2014, odsłon: 933


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541029
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości