Uchwała Nr I/4/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
    Na podstawie art. 18 b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. 1.Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 5 osób, w tym Przewodniczący Komisji.
 
    2.Ustala się następujący skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 
    1) Nowicki Łukasz – przewodniczący komisji,
 
    2) Czossek Wioletta – członek komisji,
 
    3) Szostek Marek – członek komisji,
 
    4) Sadowski Dawid – członek komisji,
 
    5) Klimecki Tomasz – członek komisji.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 626


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070677
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości