Uchwała Nr I/2/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 31 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1. Ustalić liczbę Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014 - 2018 na 2 osoby.
 
     2. W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda wybrani zostali:
 
1) Pani Anna Lewandowska.
 
2) Pan Tomasz Klimecki.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 03.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2014, ostatnia aktualizacja: 04.12.2014, odsłon: 915


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622665
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości