Uchwała Nr I/2/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 29 Statutu Gminy Ostróda uchwalonego uchwałą Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 149, poz. 2046 z dnia 19 listopada 2002r.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda wybrani zostali:

 

1. Pan Janusz Sadowski,

 

2. Pan Dominik Serafin.

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.12.2010, ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, odsłon: 987


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100189
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości