Uchwała Nr I/1/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda wybrany został:

 

Pan Andrzej Wiczkowski.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Obrad

Dominik Serafin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.12.2010, ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, odsłon: 1 148


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563449
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości