Uchwała Nr I/1/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda wybrany został:

 

Pan Roman Nowakowski

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Obrad

 

Jerzy Skolmowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 29.11.2006, odsłon: 987


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544664
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości