Uchwała Nr I/1/ 2018
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Ostróda został wybrany Pan Janusz Sadowski.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący obrad
Dominik Serafin
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 684


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569245
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości