Uchwała Nr I/ 3 /10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie Powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda uchwalonego uchwałą Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 149, poz. 2046 z dnia 19 listopada 2002r.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie osobowym:

 

1. Wolf Łukasz - przewodniczący,

 

2. Lewandowska Anna Ewa - członek,

 

3. Nowicki Łukasz- członek,

 

4. Stabińska Barbara- członek,

 

5. Wiśniewski Józef- członek.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.12.2010, ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, odsłon: 1 008


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544888
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości