Uchwała Nr 324/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania za 2004 rok przedłożonego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawowo.

Załącznik jest dokumentem zeskanowanym i utwożonym w pliku PDF do którego otwarcia nalęży mieć zainstalowany program Adobe Reader.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 25.04.2005, ostatnia aktualizacja: 25.04.2005, odsłon: 911


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563525
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości