Uchwała Nr 3/2009 Gminnej Komisji Do Spraw Referendum z dnia 25 maja 2009 r.

 

w sprawie wyboru ze składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

 

§ 1. Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Referendum Gminnego wyznaczonych na dzień 07 czerwca 2009r. Gminna Komisja do spraw Referendum uchwala, co następuje:

 

§ 2. Dokonano wyboru Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw Referendum w składach określonych w Załączniku Nr 1.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 3/2009 z dnia 25 maja 2009r. Gminnej Komisji do spraw Referendum

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 1 w Brzydowie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Krystyna Ruczyńska

2. Zastępca: Pani Katarzyna Żeberek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 2 w Durągu

 

1. Przewodniczący komisji: Pan Zdzisław Kugler

2. Zastępca: Pani Aneta Stanisławska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 3 w Tyrowie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Marta Chmura-Banacka

2. Zastępca: Pani Anna Rudnicka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 4 w Ostródzie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Teresa Graw

2. Zastępca: Pan Jan Morawski

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 5 w Idzbarku

 

1. Przewodniczący komisji: Pan Marek Ronowicz

2. Zastępca: Pani Krystyna Szczubełek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 6 w Zwierzewie

 

1. Przewodniczący komisji: Pan Antoni Glinicki

2. Zastępca: Pan Wiesław Paneczko

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 7 w Starych Jabłonkach

 

1. Przewodniczący komisji: Pan Roman Królikowski

2. Zastępca: Pani Magdalena Stabińska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 8 w Szyldaku

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Marta Romanowska

2. Zastępca: Pan Marek Szostek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 9 w Samborowie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Halina Dworak

2. Zastępca: Pani Ewa Świniarska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 10 w Turznicy

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Marta Fijas

2. Zastępca: Pani Bożena Szymańska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 11 w Reszkach

 

1. Przewodniczący komisji: Renata Ostrowska

2. Zastępca: Mirosława Stobniak -Wojciechowska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 12 w Lipowie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Anna Pasiecznik

2. Zastępca: Pani Marlena Majewska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 13 w Pietrzwałdzie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Urszula Piłat

2. Zastępca: Pani Mirosława Stawiarska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 14 w Wygodzie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Ewelina Gasikowska

2. Zastępca: Pani Stanisława Markowska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza do spraw Referendum Nr 15 w Wałdowie

 

1. Przewodniczący komisji: Pani Maria Sosnowska

2. Zastępca: Pani Maria Wódkowska

Sporządził/a: Agnieszka Raczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331725
odsłon strony

Aktualnie mamy
104 gości